ტელეფონი
(+995) 568-68-68-86
ელ-ფოსტა
info@saproeqto.ge
სამუშაო საათები
9:00 - 20:00
ზარის მოთხოვნა

აზომვითი ნახაზები

აზომვითი ნახაზები


 

ბინის აზომვა / შიდა აზომვა

დაკვალვა

გამიჯვნა / გაერთიანება

საკადასტრო ნახაზი

ტოპო რუკა

შიდა აზომვა

ორთოპოტო

სიტუაციური გეგმა

577 688 100


სრული გეოდეური მომსახზიურება, აზომვა, აზომვები, ამზომველი, აზომვითი ნახაზი, აზომვითი ნახაზები, საკადასტრო გეგმა, შიდა ნახაზი, ბინა, სახლი, აგარაკი, სხვენი, სარდაფი, ნახევარსარდაფი, დამხმარე ფართი, რეგისტრაცია, ლეგალიზაცია, ლეგალიზება, წითელი ხაზები, მიწის ნახაზი, მიწის აზომვა, ტოპო, ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საზღვრების დადგენა, გამიჯვნა, გაერთიანება, მიწის ნაკვეთის გაფორმებააზომვა, აზომვები, ამზომველი, აზომვითი ნახაზი, აზომვითი ნახაზები, საკადასტრო გეგმა, შიდა ნახაზი, ბინა, სახლი, აგარაკი, სხვენი, სარდაფი, ნახევარსარდაფი, დამხმარე ფართი, რეგისტრაცია, ლეგალიზაცია, ლეგალიზება, წითელი ხაზები, მიწის ნახაზი, მიწის აზომვა, ტოპო, ტოპოგრაფია, დაკვალვა, საზღვრების დადგენა, გამიჯვნა, გაერთიანება, მიწის ნაკვეთის გაფორმება, azomvebi, azomva, amzomveli, azomviti naxazi, azomviti naxazebi, dakvalva, topoაზომვა,აზომვები,ამზომველი,აზომვითი ნახაზი,აზომვითი ნახაზები,საკადასტრო გეგმა,საკადასტრო,საკადასტრო ნახაზი,შიდა ნახაზი,ბინა,სახლი,აგარაკი,სხვენი,სარდაფი,ნახევარსარდაფი,დამხმარე ფართი,რეგისტრაცია,ლეგალიზაცია,დარეგისტრირება,ლეგალიზება,წითელი ხაზები,მიწის ნაკვეთი,მიწის აზომვა,ნაკვეთის აზომვა,საზღვრების დადგენა,წითელი ხაზი,წითელი ხაზები,ტოპო,ტოპოგრაფიადაკვალვა,გამიჯვნა,გაერთიანება,გაფორმება,დაკანონება,შემოღობვა,azomva,azomvebi,amzomveli,azomviti naxazi,azomviti naxazebi,sakadastro naxazi,sakadastro gegma,sakadastro,shida naxazi,bina,saxli,agaraki,sxveni,sardafi,sardapi,naxevarsardafi,naxevarsardapi,damxmare parti,damxmare farti,registracia,daregistrireba,legalizacia,legalizeba,dakanoneba,witeli xazebi,witeli xazi,miwis naxazi,miwisazomva,nakvetis azomva,topo,topograpia,topografia,dakvalva,sazgvrebis dadgena,gamijvna,gaertianeba,miwis nakvetis gaformeba,gadaformeba,gadapormeba

скачать dle 12.1
26-08-2020, 11:55 / სერვისები