ტელეფონი
(+995) 568 68 68 86
ელ-ფოსტა
სამუშაო საათები
9:00 - 20:00
ზარის მოთხოვნა

ლანდშაფტის დიზაინი

ლანდშაფტური პროექტის შექმნა საშუალებას იძლევა რაციონალურად გამოიყენოთ თქვენი სივრცე, თავიდან აიცილოთ ტერიტორიის ორგანიზაციისას დაშვებული შეცდომები და სწორად განსაზღვროთ რესურსები. ნახაზებისა და სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაციის დახმარებით კი ადვილად წარმოიდგენთ თქვენი მომავალი ბაღის საბოლოო სახეს.

ლანდშაფტური პროექტის შექმნა შემდეგ ეტაპებს გულისხმობს: 
1. დასაპროექტებელი ტერიტორიის ანალიზი (რელიეფისა და გეოგრაფიული მდებარეობის შესწავლა, ნიადაგის შესწავლა, ინსოლაციის, გრუნტის წყლების დადგენა ტერიტორიაზე და ა.შ.)
2. მომავალი ლანდშაფტის დანიშნულების განსაზღვრა
3. დიზაინ-პროექტის დამუშავება (ესკიზების შექმნა ხელით ან კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით, ორ ან სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაციით)
4. შეთანხმებული ესკიზის საფუძველზე სამუშაო ნახაზების შექმნა
5. ნარგაობის პროექტის შედგენა (მცენარეთა ასორტიმენტის განსაზღვრა და განაწილება)
6. სამუშაოთა მოცულობის შედგენა და შესრულების ტექნიკური მეთოდების განსაზღვრა 

7. ხარჯთაღრიცხვის შედგენა
скачать dle 12.1
მობ: 568 68 68 86
ელ-ფოსტა: [email protected]