ტელეფონი
(+995) 568 68 68 86
ელ-ფოსტა
სამუშაო საათები
9:00 - 20:00
ზარის მოთხოვნა

საპროექტო სამუშაოები

არქიტექტურული კომპანია “საპროექტო სახლი” გთავაზობთ არქიტექტურული მომსახურების სრულ სპექტრს, რაც მოიცავს:
 • საპროექტო დავალების ჩამოყალიბება – დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად;
 • დამკვეთთან ერთად საპროექტო ამოცანების დასახვა;
 • ალტერნატივების გადამოწმება ესკიზების, ჩანახატების საშუალებით
 • სამშენებლო პროექტების დეტალური ნახაზების შექმნა;
 • დამკვეთის სურვილებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე ტექნიკური დავალების ჩამოყალიბება;
 • სამშენებლო ბიუჯეტის ჩარჩოების შეთანხმება – ხარჯთაღრიცხვის შედგენა;
 • პროექტირებაში საჭირო მონაწილეების დადგენა – ქვეკონტრაქტორების და ვიწრო სპეციალისტების მოძიება;
 • საპროექტო ადგილის დათვალიერება, შესწავლა, ზონირება და სხვა საჭირო ღონისძიების განხორციელება;
 • სამშენებლო ნაკვეთთან დაკავშირებული განსაკუთრებული მოთხოვნების მოძიება (სამშენებლო ზონების, ისტორიული კვლევის და ა.შ.);
 • ესკიზური პროექტის შექმნა და წინა საპროექტო კვლევების განხორციელება;
 • პროექტის კონცეფციის შემუშავება;
 • შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებიდან ნებართვების მოპოვების მიზნით, დოკუმენტების/ნახაზების მომზადება;
 • ქალაქგეგმარებითი, მოცულობითი, ფუნქციონალური, ტექნიკური, ეკოლოგიური, სამშენებლო საკითხების განხილვა და დაზუსტება;
 • წარმოდგენილი იქნება ინტერიერის და ექსტერიერის ესკიზური 3D რენდერები/მაკეტი;
 • არქიტექტურის სამსახურთან პროექტის შეთანხმების საკითხების წინასწარი განხილვა;
 • მუნიციპალურ სამსახურთან პროექტის შეთანხმებასა და ნებართვის მიღებაში აქტიური მონაწილეობა;
 • სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ორგანიზებასა და წარმოებაში, არქიტექტურული, საავტორო ზედამხედველობითი აქტიური მხარდაჭერა – მონაწილეობა.
  ქალაქგეგმარება (ურბანული დაგეგმარება)
არქიტექტურული კომპანია “საპროექტო სახლი” გთავაზობთ, ქალაქგეგმარებით არქიტექტურულ მომსახურებას რაც მოიცავს:
 • ურბანული სტრუქტურირება – ქალაქის ლოკაციების (უბნების) ურთიერთ დაკავშირება;
 • საქალაქო ტიპოლოგია – სივრცითი და ურბანული ტიპები, რაც ზეგავლენას ახდენს ქალაქის ინფრასტრუქტურით და რესურსებით სარგებლობაზე;
 • მისაწვდომობა – რაც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო არტერიებით შეუფერხებელ და უსაფრთხო სარგებლობას;
 • ცნობადობა და ადგილზე ორიენტაცია – უზრუნველყოფს დასახლებული პუნქტის მცხოვრებთა და სტუმართა ადგილზე ორიენტაციის გაადვილებას;
 • გამოცოცხლება – ადგილზე შენობა ნაგებობების და დაწესებულებების განლაგება იმგვარად, რომ ხდება ლოკაციის სტიმულირება და ლოკაციაზე ვიზიტორების მოზიდვა;
 • კომპლიმენტური გამოყენება – რა დროს ქალაქის ერთი უბანი ან ლოკაცია „ავსებს“ მეორეს დანიშნულების მიხედვით;
 • ხასიათი და მნიშვნელობა – ქალაქის ლოკაციებს შორის სხვაობის შექმნა;
 • კანონზომიერება და შემთხვევითობა – ქალაქის ლოკაციებს შორის ბალანსის დაცვა;
 • საზოგადოებრივი სივრცე – სკვერების, პარკების, სკვერების და სხვა საზოგადოებრივი სივრცეების განლაგება განაშენიანების საერთო სქემაში.
скачать dle 12.1
მობ: 568 68 68 86
ელ-ფოსტა: [email protected]