• შრომის უსაფრთხოების სერვისი  - საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოდ შესასრულებელი მოთხოვნების უზრუნველყოფა....
  • ევაკუაციის გეგმა  – ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია საევაკუაციო გზები და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი....
  • ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნებისმიერი წყალგამდინარე წერტილის იზოლაცია, სხვადასხვა მასალით და სხვადასხვა შესრულებით. სრული შესაბამისობა კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი ჰიდროსაიზოლაციო ტექნოლოგიების სფეროში...
  • ვატარებთ ყველა სახის აზომვით სამუშაოებს, უმაღლეს ხარისხში და რაც მთავარია ყველასთვის მისაღებ ფასებში!...
  • საპროექტო სამუშაოები სრულდება ქვეყანაში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად და დამკვეთის სურვილის და პროექტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:...